Wednesday, February 16, 2011

ఈ మధుమాసంలో,వానొచ్చే వరదొచ్చే

ఈ మధుమాసంలో ,
కొండవీటి సింహం లోని ఈ రెండు పాటలూ చాలా బావుంటాయి.
తెలవారిన సంజెలలో తేనె నీటి వడగళ్ళు 
జ్ఞాపకాల నీడలలో కరుగుతున్న కన్నీళ్ళు 
ఈ రెండు  వాక్యాల దగ్గర బాలూ స్వరం ఎంత బావుంటుందో 
ఈ మధుమాసంలో,ఈ దరహాసంలో 
మదిలో కదిలీ పలికే కోయిలా 
బ్రతుకే హాయిగా                                                 "ఈ మధుమాసంలో"

ఆకాశం అంచులు దాటే ఆవేశం నాగీతం 
అందులోని ప్రతి అక్షరమూ అందమైన నక్షత్రం 
ఆ గీతం పలికిన నా జీవితమే సంగీతం 
సంగమించు ప్రణయంలో  ఉదయరాగ సింధూరం 
ప్రేమేపెన్నిధిగా, దైవం సన్నిధిగా
ప్రేమేపెన్నిదిగా, దైవం సన్నిధిగా 
సమశ్రుతిలో  జతకలిసి ,
ప్రియలయలో ఆదమరిచి 
అనురాగాలు పలికించు వేళ                                    "ఈమదుమాసంలో" 

 అందమైన మన ఇల్లు అవని మీద హరివిల్లు 
రుతువులెన్ని మారినా వసంతాలు వెదజల్లు 
తెలవారిన సంజెలలో తేనేనీటి వడగళ్ళూ
జ్ఞాపకాల నీడలలో కరుగుతున్న కన్నీళ్లు 
 ఒకటే ఊపిరిగా, కలలే చూపులుగా 
 ఒకటే ఊపిరిగా, కలలే చూపులుగా
మనసులలో మనసెరిగీ
మమతలనే మధువొలికే 
శుభయోగాలు  తిలకించు వేళా                            "ఈ మధుమాసంలో"                                                           


 వానొచ్చే వరదొచ్చే 
వానొచ్చే వరదొచ్చే వలపల్లే వయసొచ్చే 
నీలో గోదారి పొంగే 
నీ పొంగులలో మునిగి  నీ కౌగిలిలో కరిగి 
అలలెన్నో నాలోన ఉయ్యాలలూగే

వానొచ్చే వరదొచ్చే వలపించే మనసిచ్చే 
నీలో నా ఈడు పొంగే 
నీ మాటలకే అలిగి నీ పాటలలో వెలిగి 
కలలెన్నో పులకించి కౌగిళ్లు చేరే 

ఆకాశమంతా  పందిళ్ళు వేసి
భూలోకమంతా పీటల్లు వేసి
ఆకాశమంతా  పందిళ్ళు వేసి
భూలోకమంతా పీటల్లు వేసి
కౌగిళ్ళలోనే నా ఇళ్లు చూసి 
నీ కళ్ళతోనే ఆ ముళ్ళు వేసి 
త్వరపడి మది  త్వరపడి నీ జత చేరితే
ఉరవడి నా చెలి వడిలో చెలరేగితే 
నాలో నీలో 
తొలి కోరిక చలి తీరక నిను చేరగా 
తనువులు ముడిపడినవి ఈ చలిగాలిలో                        "వానొచ్చే"

కార్తీక వేళ కన్నుల్లు కలిసే 
ఏకాంత వేళ ఎన్నెల్లు కురిసే 
కార్తీక వేళ కన్నుల్లు కలిసే 
ఏకాంత వేళ ఎన్నెల్లు కురిసే
నీ చూపులోన సూరీడు మెరిసే 
నీ ఈడుతోనే నా ఈడు ఒరిసే
తడి అలజడి చలి ముడివడి నిను కోరితే
ఎడదల సడి పెదవులబడి సుడిరేగితే 
నీవే నేనై 
తొలి జంటగా చలిమంటలే ఎదనంటగా 
రగిలెను సెగలకు వగలీ చలిమంటలో                              "వానొచ్చే"Saturday, February 5, 2011

వీణ నాది తీగె నీది, కుశలమా నీకు

వీణ నాది తీగె నీది


 
వీణ  నాది  తీగె  నీది  తీగ  చాటు  రాగముంది  
తీగ చాటు రాగముంది 
పువ్వు నాది,పూత నీది,ఆకు చాటు అందముంది                      "వీణ"

తొలిపొద్దు ముద్దాడగానే ఎరుపెక్కే తూరుపు దిక్కు  
తొలి చూపు మాటాడగానే  వలపొక్కటే వయసు దిక్కు 
వరదల్లె వాటేసి,మనసల్లే మాటేసి,వయసల్లే కాటేస్తే చిక్కు 
తీపి ముద్దిచ్చి తీర్చాలి మొక్కు                                                "వీణ"

మబ్బుల్లో మెరుపల్లే కాదు వలపు వాన కురిసి వెలిసిపోదు 
మనసంటే మాటలు కాదు అది మాట ఇస్తే మరచిపోదు 
బ్రతుకల్లే జతగూడి,వలపల్లే ఒనగూడి, ఒడిలోనే గుడికట్టే దిక్కు,
నా గుడి దీపమై నాకు దక్కు                                                     "వీణ" 

చిత్రం                              కటకటాలరుద్రయ్య
రచన                              వేటూరి 
సంగీతం                          జే.వి.రాఘవులు


కుశలమా నీకు 

 


కుశలమా నీకు కుశలమేనా 
మనసు నిలుపుకోలేకా మరీ మరీ అడిగాను అంతే అంతే అంతే 
కుశలమా మీకు కుశలమేనా 
ఇన్నినాళ్ళు వదలలేకా ఏదో ఏదో వ్రాసాను 
అంతే అంతే అంతే  
కుశలమా                                         

చిన్నతల్లి ఏమంది
నాన్న ముద్దు కావాలంది
పాలుగారు చెక్కిలి పైన పాపాయికి ఒకటి 
తేనెలూరు పెదవులపైన దేవిగారికొకటి 
ఒకటేనా,ఒకటేనా 
ఎన్నైనా,ఎన్నెన్నో 
మనసు నిలుపుకోలేక మరీ మరీ అడిగాను 
అంతే అంతే అంతే                                            "కుశలమా"

పెరటిలోని పూల పానుపు 
త్వరత్వరగా రమ్మంది 
పొగడ నీడ పొదరిల్లో 
దిగులు దిగులుగా ఉంది
ఎన్ని కబురులంపేనో ఎన్ని కమ్మలంపెనో 
పూలగాలి రెక్కలపైనా నీలిమబ్బు చాయలపైన 
అందేనా ఒకటైనా 
అందెనులే తొందర తెలిసెనులే 
ఇన్నినాళ్ళు వదలలేక ఏదో ఏదో వ్రాసాను 
అంతే అంతే అంతే                                                   "కుశలమా"


చిత్రం                       బలిపీఠం
రచన                       దేవులపల్లి 
సంగీతం                   చక్రవర్తి

Tuesday, February 1, 2011

నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో ,నువ్వేనా

నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో 

పంచేందుకే ఒకరు లేని బ్రతుకెంత బరువో అని 
ఏ తోడుకీ నోచుకోని నడకెంత అలుపో అని 
ఎంత చక్కటి భావమో కదా.అలవోకగా హాయిగా సాగిపోయే ఈ పాట 
ఎన్ని సార్లు విన్నా మళ్లీ వినాలనిపిస్తుంది
నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో,నేనెవ్వరో ఏమిటో 
నీ నీడ చూపింది నాలో, ఇన్నాళ్ళ లోటేమిటో
ఓ లాలలా                                                                   "నీ నవ్వు"

నాకై చాచిన నీ చేతిలో చదివాను నా నిన్నని 
నాకై చాచిన నీ చేతిలో చదివాను నీ నిన్నని 
నాతో సాగిన నీ అడుగులో చూశాను మన రేపుని 
పంచేందుకే ఒకరు లేని బ్రతుకెంత బరువో అని 
ఏ తోడుకీ నోచుకోని నడకెంత అలుపో అని

నల్లని నీ కనుపాపలలో ఉదయాలు కనిపించనీ
నల్లని నీ కనుపాపలలో ఉదయాలు కనిపించనీ
వెన్నెల పేరే వినిపించనీ,నడిరేయి కరిగించనీ 
నా పెదవిలో నవ్వులాగే  చిరునవ్వు పుడుతుందని 
నీ సిగ్గు నా జీవితాన తొలి ముగ్గు పెడుతుందని


ఏనాడైతే ఈ జీవితం రెట్టింపు  బరువెక్కునో
ఏనాడైతే ఈ జీవితం రెట్టింపు  బరువెక్కునో  
తనువు మనసు చెరిసగమని పంచాలి  అనిపించునో 
సరిగా అదే శుభము కోసం సంపూర్ణమయ్యేందుకు 
మనమే మరో కొత్త జన్మం, పొందేటి బంధాలకు                  "నీ నవ్వు"

చిత్రం                      అంతం 
రచన                      సిరివెన్నెల 
సంగీతం                  ఆర్ .డి. బర్మన్నువ్వేనా సంపంగి పూల నువ్వేనానువ్వేనా సంపంగి పూల నువ్వేనా 
నువ్వేనా సంపంగి పూల నువ్వేనా 
జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా 
గోదారి పొంగున నువ్వేనా ,నువ్వేనా 

నిన్నేనా అది నేనేనా కలగన్నానా కనుగొన్నానా 
నిన్నేనా అది నేనేనా కలగన్నానా కనుగొన్నానా
అల్లిబిల్లి పదమల్లేనా  అది అందాల పందిరి వేసేనా
అల్లిబిల్లి పదమల్లేనా  అది అందాల పందిరి వేసేనా                  "నువ్వేనా"


కళ్ళేనా ,
కళ్ళేనా  హరివిల్లేనా అది  చూపేనా విరితూపేనా 
కళ్ళేనా  హరివిల్లేనా అది  చూపేనా విరితూపేనా
తుళ్ళితుళ్ళిపడు వయసేనా నను తొందరవందర చేసేనా
తుళ్ళితుళ్ళిపడు వయసేనా నను తొందరవందర చేసేనా         "నువ్వేనా"


నువ్వైనా నీ నీడైనా ఏనాడైనా నా తోడౌనా 
నువ్వైనా నీ నీడైనా ఏనాడైనా నా తోడౌనా
మళ్లీమళ్లీ  కల వచ్చేనా ఇలా మల్లెల మాపై విచ్చేనా 
మళ్లీమళ్లీ  కల వచ్చేనా ఇలా మల్లెల మాపై విచ్చేనా               "నువ్వేనా"


చిత్రం                    గుప్పెడుమనసు 
రచన                    ఆత్రేయ 
సంగీతం                ఎం .ఎస్.విశ్వనాధన్